Pobierz pliki

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA TKKP Polonez

Nasz adres: Krzysztof Szymborski, Verein zur Förderung der polnischen Kultur "Polonaise" e.V., Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej "Polonez" w Münsterland, Goerdelerstraße 1, 48151 Münster

STATUT

TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY POLSKIEJ "Polonez"

Tak, akceptuję ochronę danych osobowych i zgadzam się, że dane, które udostępniam, będą gromadzone i przechowywane elektronicznie.