Członkostwo

Jak zostać członkiem towarzystwa?

Członkowie Towarzystwa mają znakomitą okazję spotykania się i wzajemnego inspirowania do realizacji celów określonych w Statucie Towarzystwa.

Nie zwlekaj, pobierz deklarację !

Co należy zrobić, by przystąpić do Towarzystwa Krzewienia Kultury Polskiej "Polonez" w Münsterland ?

  1. Należy pobrać deklarację członkowską
  2. Przesłać dokładnie wypełnioną deklarację na adres:

    Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej "Polonez" w Münsterland
    Wolbecker Windmühle 23
    48167 Münster 

Masz pytania? Kontakt »