Członkostwo

Jak zostać członkiem towarzystwa?

Członkowie Towarzystwa mają znakomitą okazję spotykania się i wzajemnego inspirowania do realizacji celów określonych w Statucie Towarzystwa.

Nie zwlekaj, pobierz deklarację !

Co należy zrobić, by przystąpić do Towarzystwa Krzewienia Kultury Polskiej "Polonez" w Münsterland ?

 1. Należy pobrać deklarację członkowską
 2. Przesłać dokładnie wypełnioną deklarację na adres:

  Krzysztof Szymborski
  Verein zur Förderung der polnischen Kultur "Polonaise" e.V.
  Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej "Polonez" w Münsterland
  Goerdelerstraße 1
  48151 Münster

 

Masz pytania? Kontakt »